En dag på Musikskolen for 3. klasserne

Ni fredage i løbet af skoleåret åbner vi dørene for alle skolers 3.-klasser – én skole pr. dag.

Efter tre moduler i løbet af formiddagen afslutter eleverne dagen med at præsentere deres arbejde ved en fælles koncert.  

Eleverne, som arbejder klassevist hele dagen (eller som er inddelt i tilsvarende holdstørrelse på forhånd), skal være på tre forskellige værksteder. Eleverne arbejder på det samme værksted hele dagen. 

De tre hold skal arbejde med:  

Musikeventyr, gruppe 1:  

Eventyret "Fyrtøjet" af H.C. Andersen opføres som musikalsk eventyr. Eventyret læses op og eleverne understøtter på instrumenter: slagtøj, strygere, blæsere, guitar.
Eleverne skal bl.a. introduceres til melodier og effekter, rytmelæsning ved hjælp af rytmekort og det at følge en dirigent.
Eleverne lærer at spille små melodistumper og effekter og er således medskabende.  

Æbleopera, gruppe 2: 

Eleverne skal skabe en æbleopera, som opføres ved koncerten sidst på dagen. Eleverne bliver præsenteret for en række instrumenter og skal i løbet af de tre moduler inden koncerten arbejde med bl.a.: fælles stemmeopvarmning, flerstemmig sang, rytmelære, artikulation, vejrtrækning samt motorik og kropsholdning. Alt sammen i et musikalsk forpligtende fællesskab.  

Move’n groove, gruppe 3: 

Denne gruppe bliver inddelt i tre undergrupper, som dagen igennem arbejder med en gennemgående rytme fra tre forskellige tilgange: Blæserinstrument, percussion og bas samt dans, bevægelse og bodypercussion.

På dagens tredje modul samles de tre hold og koordinerer dagens arbejde, så det er klar til at blive fyret af som en helhed ved den fælles koncert. 

Vigtig info om dagen

Tidsplan:
Det foregår på én af nedenstående valgfrie fredage fra kl. 9 til 13.
Datoer på de ni valgfrie fredage: 15. september, 27. oktober, 10. november, 1. december, 26. januar, 23. februar, 9. marts, 6. april og 20. april.
Dagene bliver tildelt efter "først til mølle".                 

Bindende booking: senest d. 2. juni  på mail til Marie Okkels oky@hvidovre.dk og Per Egholm peg@hvidovre.dk   

Eleverne, som arbejder klassevist hele dagen (eller som er inddelt i tilsvarende holdstørrelse på forhånd), skal være på tre forskellige værksteder. Eleverne arbejder på det samme værksted hele dagen. 

Sted: Musikskolen

Program for dagen:

Kl: 9.00 – 9.15 Koncertsalen: Fælles velkomst
Kl: 9.15 – 10.00 Arbejde i værksted
Kl: 10.00 – 10.15 Pause
Kl: 10.15 – 11.00 Arbejde i værksted
Kl: 11.00 – 11.30 Spisepause
Kl: 11.30 – 12.15 Arbejde i værksted
Kl: 12.15 – 13.00 Fælles afslutning i koncertsalen

Hvad skal folkeskolelærerne forberede inden dagen?

Hvis de tre klasser ikke skal arbejde klassevist, skal lærerne forinden have inddelt dem på tre blandede hold på tværs af klasserne. - Naturligvis med skelen til hvilke elever, der vil fungere bedst sammen på en dag som denne.  

Folkeskolelærerne sørger for at invitere forældre og bedsteforældre til koncerten.

Eventyrgruppen: skal på forhånd have læst "Fyrtøjet"

Æbleopera-gruppen: kræver ingen forudgående forberedelse

Move’n groove: skal på forhånd have forberedt tilsendt materiale

3.-klasses-dagens tre værksteder dækker følgende færdigheds- og vidensmål: 

Kompetenceområde: Musikudøvelse 

Sangteknik – fase 1:
Eleven kan synge med god intonation og klang
Eleven har viden om intonation og klang
Sangteknik - fase 2:
Eleven kan holde en enkel over- eller understemme
Eleven har viden om enkel flerstemmighed i kor 

Fællesdans – fase 1:
Eleven kan deltage i fællesdans
Eleven har viden om rytme, form og dansetrin 

Spil – fase 1:
Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer
Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil 

Kompetenceområde: Musikalsk skaben 

Komposition - fase 1:
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug
Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog 

Bevægelse – fase 1:
Eleven kan skabe bevægelsesmønstre med sikker puls- og periodefornemmelse
Eleven har viden om musikalske udtryk i bevægelse 

Kompetenceområde: Musikforståelse 

Musikoplevelse – fase 2:
Eleven kan lytte til levende fremført musik
Eleven har viden om lytteadfærd ved levende fremført musik 

Instrumentkendskab – fase 1:
Eleven kan genkende klangen af- og navngive klassiske instrumenter
Eleven har viden om klassiske instrumenter