Musikken i Romantikken

8.- eller 9.-klasser 

Beskrivelse: Vores musikhistoriekyndige klaverlærer, Sune, leverer et musikforedrag af en dobbeltlektions varighed. Foredraget henvender sig til de udskolingsklasser, der i dansk i år arbejder med Romantikken.

Gennem en skøn blanding af fortælling og musikeksempler perspektiverer Sune elevernes kendskab til romantikken i litteraturen til de strømninger, der gør sig gældende inden for musikken på denne tid.  

Sted: Musikskolens koncertsal 

Tidsplan:  I det øjeblik årsplanen er på plads, aftales dato og tidspunkt for besøget med Sune: runasune@hotmail.com

Marie Okkels (souschef, Musikskolen) sættes cc: oky@hvidovre.dk 

Senest en måned inden:  

- Dansklæreren sætter sig i kontakt med Sune  runasune@hotmail.com 23234131  og fortæller, hvilke tekster klassen læser.  

- Endelig klarhed over ledsagende lærer på dagen (i dette tilfælde naturligvis dansklæreren) - Marie får navn og mailadresse af tovholder.