Musikken i Romantikken

8.- eller 9.-klasser 

Beskrivelse: Vores musikhistoriekyndige klaverlærer, Sune, leverer et musikforedrag af en dobbeltlektions varighed. Foredraget henvender sig til de udskolingsklasser, der i dansk i år arbejder med Romantikken.

Gennem en skøn blanding af fortælling og musikeksempler perspektiverer Sune elevernes kendskab til romantikken i litteraturen til de strømninger, der gør sig gældende inden for musikken på denne tid.  

Sted: Musikskolens koncertsal 

Skolernes datoer:

15/1  Risbjergskolen               
22/1  Holmegårdsskolen         
29/1  Avedøre skole                
5/2    Langhøjskolen               
19/2  Dansborgskolen
26/2  Engstrandskolen
5/3    Præstemseskolen
12/3  Gungehusskolen
19/3  Frydenhøjskolen
           

Hvis datoen ikke passer eller ligger langt fra det tidspunkt, hvor der arbejdes med Romantikken, kan Sune kontaktes, så I kan finde en dato i løbet af skoleåret, der passer.

Marie Okkels (souschef, Musikskolen) sættes cc: oky@hvidovre.dk 

Senest en måned inden besøget:  

- Dansklæreren sætter sig i kontakt med Sune runasune@hotmail.com, tlf. 2323 4131 og fortæller, hvilke tekster klassen læser.  

- Endelig klarhed over ledsagende lærer på dagen (i dette tilfælde naturligvis dansklæreren) - Marie får navn og mailadresse af tovholder.