Blokfløjtekompagnonlærer-forløb

Vores blokfløjtelærer, Dorte, underviser sammen med klassens musiklærer en 1. eller 2.-klasse én ugentlig lektion i tolv uger. Eleverne lærer gennem forløbet enkle melodier og opnår nodekendskab. De får gennem sammenspil bl.a. trænet deres lytte- og samarbejdsevner og lærer at optræde.

Målgruppe: 1. eller 2. klasse

Omfang: Én lektion ugentligt i 12 uger

Tidspunkt: I en musiklektion, efter aftale med Dorte Lester dortelester@gmail.com, tlf. 2343 3940

Blokfløjtekompagnon-forløbet dækker følgende færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse:

 

Kompetenceområde: Musikudøvelse

Spil – fase 1.

Eleven kan deltage i enkelt sammenspil
Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer

Kompetenceområde: Musikforståelse

Musikoplevelse – fase 1:

Eleven kan lytte opmærksomt til musik
Eleven har viden om aktiv lytning

Derudover tager forløbet forskud på disse mål efter 4. klassetrin:

Analyse – fase 1:

Eleven kan beskrive elementære formforløb i korte musikstykker
Eleven har viden om formforløb og centrale fagord og begreber

Analyse – fase 2:

Eleven kan analysere dynamik og klangfarve i musik
Eleven har viden om dynamik og klangfarve

Desuden arbejdes der med:
Notation og sammenspilsfærdigheder.