"Take a stand" (rap/hip hop)

 

I dette projekt bliver eleverne introduceret til hip hop-genren som en historisk musikalsk platform for politisk kritik. Eleverne skal i grupper skrive deres egen samfundskritiske rap om et relativt aktuelt emne i den danske samfundsdebat. Ved hjælp af undervisning i grits og beats skal eleverne selv skabe det musikalske grundlag for deres rap. Projektet kan efter aftale afsluttes med en opførelse eller en indspilning af deres produkt.

Målgruppe: Udskolingen

Omfang: Én dobbeltlektion i tre uger i træk

Tidspunkt: Aftales med klassens lærer og Katrine Villund villundkat@hotmail.com, tlf. 2280 1415

"Take a stand - rap/hip hop" dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

Forløbet dækker både musik, dansk, samfundsfag og engelsk, og de specifikke mål afhænger af det fokus og den vinkel, som elever og underviser vælger at have.