Lær med kroppen - Dansematematik

I dette forløb skal der danses brøktal, matematiske formler og spejlvendte mønstre og løses regnestykker gennem bevægelser. Eleverne byder ind med egne bevægelser og får styrket deres kreativitet og arbejdshukommelse.

Johanna sender materiale ud før besøget, så elever og lærere er forberedt på hvad der skal arbejdes med.

Målgruppe: 3. til 7. klasse

Omfang: 2 dage à 3 lektioner

Tidspunkt: Aftales med klassens lærer og Johanna Fridell johanna@fridell.dk, tlf. 23 61 97 77

Dansematematik dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

Al læring i dette forløb sker gennem bevægelse, så dette mål opfyldes til fulde. 

De specifikke matematikfaglige mål afhænger af, hvilket fagligt fokus læreren vælger at have under forløbet med Johanna.