Priser og betingelser

Deltagerbetaling for musik- og billedskoleskoleundervisning
i sæson 2017/2018

 

Undervisningstype

Pr. sæson

Månedlig betaling

Instrumental/eneundervisning

3.680 kr.

8 rater à kr. 460

Instrumental over 25 år

4.600 kr.

8 rater à kr. 575

Instrumentleje

640 kr.

2 rater à kr. 320

Musik på computer Logic X, Sangskrivnnig og Hørelære *

1.600 kr.

8 rater à kr. 200

Samba, Kor og Sammenspil uden soloundervisning

1.600 kr.

8 rater à kr. 200

Instrumentkarrusel 2. - 3. klasse

2.400 kr.

8 rater à kr. 300

Musikalsk Legestue

1.600 kr.

8 rater à kr. 200

Babyrytmik

400 kr.

2 rater à kr. 200

Showteam, hold 1, 2 og 3

1.600 kr.

8 rater à kr. 200

Showteam, hold  4, 5 og 6

2.400 kr.

8 rater à kr. 300

Musical

3.680 kr.

8 rater á kr. 460

Billedskolen

1.536 kr.

8 rater á kr. 192

* Går man til instrumentalundervisning er det gratis at gå til Logic og sangskrivning

 1. rate forfalder 1/10 og sidste rate forfalder 1/5

Instrumentleje forfalder 1/12 og 1/4

Sæsonen er på 36 undervisningsgange (musikalsk legestue og billeskolen dog 32 undervisningsgange )

 

Betingelser og betalingsrater

Betingelser

 • Musikskolen har 3 måneders prøvetid til 1/12,
  som man binder sig for ved tilmelding.
  Betaling for prøvetiden forfalder 1/10, 1/11 og 1/12.
  Ønsker man efter prøvetiden ikke at modtage undervisning længere,
  sendes der en skriftlig udmeldelse til Musikskolen musikskolen@hvidovre.dk senest 1/12.
  Musiklæreren kan ikke modtage udmeldelser.
  Har musikskolen ikke modtaget udmeldelse inden prøvetidens udløb,
  har man bundet sig for undervisning og betaling resten af sæsonen.
  Udmeldelse i sæsonen efter 1/12 kan kun imødekommes
  ved fraflytning af kommunen el. lign
 • Deltager flere søskende i instrumental/eneundervisningen
  betales fuld pris for den ældste søskende og de øvrige
  søskende får 25% rabat på instrumental/eneundervisningen. 
  Alle søskende skal have samme forældre som betaler for at opnå rabatten.
 • Der kan kun gives søskenderabat på et instrumentalfag.

 • Musikskolen har fra sæson 2013-2014 åbnet for voksenundervisning.
  Da der ikke er statstilskud til elever over 25 år er prisen
  25 % højere end de vedtagne takster
  for børn og unge. Voksne elever bliver optaget
  for et år ad gangen på overskydende pladser
 •  
 • Restancer
  Hvis sidste rettidige betalingsdato ikke overholdes pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- 
  Hvis restancen herefter ikke betales vil kravet blive sendt til SKAT. 

  Bortkommer giroindbetalingskortet så ring til musikskolen og vi kan sende en kopi.  
 •  Mulighed for friplads til musikskolens undervisning

  Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser.
  Man kan søge om friplads ved særskilt henvendelse til musikskolelederen ved tilmelding til musikskolen.
  Der kan blive bedt om dokumentation for familiens økonomiske forhold.
  Friplads bevilges for et år ad gangen og skal altså søges på ny til næste sæsonstart.
  Tildeling af friplads beror på et skøn, som foretages af leder og bestyrelsesformand.
  Ansøgning om friplads behandles naturligvis fortroligt.

  Hjemmeboende kan tildeles friplads til og med den sæson, hvor man fylder 19 år.
  Udeboende SU-modtager under 20 år kan i særlige tilfælde få bevilget hel eller delvis friplads, hvis Musikskolens økonomiske ramme for fripladser ikke er overskredet.

  Musikskoleleder Per Egholms mail: peg@hvidovre.dk

Betalingsrater 2017/2018:

 

                                        Forfaldsdato:         Sidste rettidige indbetalingsdato:

Rate 1 – Oktober 17           01.10.17               06.10.17

Rate 2 – November 17        01.11.17               06.11.17

Rate 3 – December 17*      01.12.17                05.12.17

Rate 4 – Januar 18             01.01.18                 06.01.18

Rate 5 – Februar 18            01.02.18                06.02.18

Rate 6 - Marts 18                01.03.18                06.03.18

Rate 7 – April 18*               01.04.18                07.04.18

Rate 8 – Maj 18                  01.05.18                06.05.18

Betaling for musik- og billedskoleundervisning opkræves via Kommunedata i 8 rater som nævnt ovenfor.
Opkrævningerne bliver sendt til e-boks eller opkrævet via pbs, hvis du i forvejen betaler til en institution i kommunen.
! Bemærk der betales bagud i første halvår


* I disse måneder opkræves betaling for instrumentleje, hvis man lejer et instrument af Musikskolen.