Musikteori

GRATIS tilbud til alle elever der går til instrumentalundervisning:

Vi tager udgangspunkt i de værker som du spiller og synger. Du lærer om formanalyse, tonearter og akkordlære, du får kompositoriske redskaber i hånden motiv- & tematisk arbejde, tekstnærhed, metrik mm.

Holdet er for 13 – 25 årige, som har spillet et par år.
Vi skal til koncerter og musikforestillinger og høre teorien i klingende praksis.

Teori er et skriftligt fag i sit udgangspunkt, men udsprunget af klingende praksis.
Vi har nogle klare mål som I skal opnå i år :
Kvintcirklen
(surfe rundt i den. D.v.s. kende tonearterne fortegn)
 
Intervallære
hvad er et interval , sekst, oktav etc. ?
 
Akkordlære
hvad er en akkord, hvordan er den opbygget, hvordan bruger man den, hvilken funktion kan den have ? skrive en koralsats.
kromatik, 12 - tone melodik - komponere en 12 tone sats.
 
Partiturlæsning
 
Nøgler, overskue flere nodesystemer, komponere musik, skrive grafiske partiturer
polymetrik, polyrytmik, 12 - tone melodik
Formanalyse
 
Hørelære
- rytme- og melodidiktat, synge og klappe/fonetisk rytmer- polymetrik, polyrytmik
Formanalyse
 
 
Som I kan se, er der nogle emner som går igen i de enkelte hovedoverskrifter. Tingene hænger nemlig sammen.
 
I det lys skal vi også  ud og se forestillinger og høre koncerter.

Tirsdage hold 1 kl. 18.30 - 19.30 og hold 2 19.30-20.30

Underviser: Kuno Kjærbye

Du kan tilmelde dig her